Petr KADEŘÁVEK

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na ČZU.

1995-2000 spoluvlastnil a řídil několik společností zabývajících se obchodováním s komoditami.

2000-2008 Siemens Automotive Company v různých manažerských pozicích; mimo jiné členem výkonného management se zodpovědností za strategické plánování a řízení majetku. Zodpovědný za 6 výrobních podniků v České Republice (strategické pánování – projekty, počet zaměstnanců a výrobní prostory).

2008-2010 řízení projektů ve výstavbě  a energetickém sektoru. Zejména projekty týkající se obnovitelných zdrojů – přes 20 MW instalovaného výkonu ve vodní a solární energii.

Od roku 2011 se soustředí na služby v oblasti exportního a strukturovaného financování, mezinárodní obchod a zahraniční investice, spolupracuje s bankami, exportéry a exportními úvěrovými společnostmi ve Střední a Východní Evropě, úzce spolupracuje s finančními trhy v Londýně.

Vystoupuje na různých konferencích a seminářích na téma mezinárodního obchodu a projektového financování.

Certifikovaný manažer řízení metodou Kaizen

Six-sigma Black Belt