Greening the Desert

Společnost Australinvest se zapojila do projektu s názvem GREENING THE DESERT zaměřeného na klimatickou změnu (zachycování CO2), zajištění dostatku jídla a socialní aspekty (zaměstnanost místních komunit) v znevýhodněných oblastech opětovným zaváděním původních druhů halofytů do polopouštních a pouštních oblastí. 

Zjistete více o projektu: http://greeningthedesert.com/