Energetika

Výroba elektřiny- z běžných a obnovitelných zdrojů  renewables

Distribuce elektřiny

Stabilizace sítě

 

Image result for elektrárnyImage result for power generation