Ekologie

Revitalizace a čištění v ropném/plynovém a těžebním průmyslu

Redukce emisí při konvenční výrobě elektřiny a tepla( CO2 + SO2)

Čištění vody

Image result for cleaning oil industry